Tiede ei aina ole poliittisesti korrektia, eikä sen tehtävä ole sitä ollakaan. Asiat ovat jollakin tavalla riippumatta siitä, mitkä ovat vallitsevan ajan ennakkoluulot sen suhteen, miten niiden pitäisi olla. Huomaathan, että löydät laajempaa perusteluosaa kuvineen artikkelin jälkeisestä osasta.
nean3.jpg
Suomessa on kaksi erittäin tärkeää Y-DNA linjaa. Tärkein niistä on N1c (tunnettu myös aiemmin N3- ja N1c1-nimillä) ja toinen tärkeä linja on I1. Suomalaisten keskuudessa N1c-isälinjaa esiintyy 61.5% väestöstä ja I1-linjaa 28%. Muut linjat ovat tämän tarkastelun kannalta epäolennaisia pienen kokonsa tähden.
Nämä kaksi suomalaisten päälinjaa ovat peräisin eri lähteistä. N-linja on peräisin alunperin kotoisin Kauko-Idästä tai Etelä-Kiinasta ja on noin 20 000 - 25 000 vanha. Suomalainen N1c linja erkani omakseen noin 12 000 vuotta sitten, Siperiassa.
I1-linja on peräisin Ukrainan refugiasta. Refugioita on olennaisesti kaksi, ne olivat paikkoja, joissa ihmiset viettivät aikaa jääkauden aikana Euroopassa. Yksi refugia oli Baskimaalla, toinen Ukrainassa. Saamelaiset ovat Eurooppalaisen perimänsä osalta Baski-refugiasta, suomalaiset taas Ukrainan refugiasta.
Saamelaisten eurooppalaiset esivanhemmat kiersivät meritse Norjan länsipuolelta suoraan Lappiin ja suomalaisten eurooppalaiset esivanhemmat puolestaan kulkivat Ukrainan refugiasta suoraan pohjoiseen maitse, saapueen Etelä-Suomeen.
Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että sekä saamelaiset että suomalaiset ovat Eurooppalaisen perimänsä osalta alkuperäiskansoja, tosin eri alkuperäiskansoja. Sen sijaan idästä tulleen N-perimän osalta molemmat ovat samoista juurista - saamelaiset n. 40% ja suomalaiset siis n. 60%.

I1-linja on iältään noin 25 000 - 30 000 vuotta vanha. Suomalaisten pääasialliset juuret ovat siis peräisin kymmeniätuhansia vuosia vanhoista linjoista. Kuitenkin siis N-linja eriytyi suomalas-peräiseksi n. 12 000 vuotta sitten ja Ukrainan refugiasta saapunut I1-linja saapui Suomeen noin 13 000 vuotta sitten.
Tänä keväänä apulais-professori Liu havaitsi, että suomalaisen väestön perimästä löytyy pullonkaula 10 000 - 20 000 vuoden takaa. Tämä tarkoittaa sitä, että väestö on pienentynyt huomattavasti ja sitten taas kasvanut pienemmästä joukosta uudelleen suuremmaksi, jolloin geenipohja on kaventunut.
Kiinnostavasti on ajoitusten puolesta mahdollista, että tämä pienentyminen voisi liittyä juuri siihen aikaan, kun Suomi asutettiin jääkauden jälkeen. Ehkäpä kysymys on jopa siitä, että Suomeen saapui pienehkö väestö, joka sittemmin menestyi alueella.

Niin tai näin, on siis ilmeistä, että suomalaiset eivät ole n.s. länsimaisia, vaan 2/3 peräisin Siperian alueelta, jossa suomalainen N-linja erkani ja toisaalta 1/3 esi-eurooppalaisia. Mielenkiintoista on myös se, että euraasialaiset eivät ole n.s. Homo Sapiens-lajin puhtaita edustajia, vaan Neanderthal-Homo Sapiens hybrideitä.
Valkoinen iho (ja siihen liittyvät siniset silmät, kysymys on samasta ilmiöstä) on peräisin nimenomaan Neanderthalin ihmiseltä. Tämä risteymä erottaa sekä aasialaiset että eurooppalaiset afrikkalaisista, jotka eivät ole risteytyneet Neanderthalin ihmiseen.
Itse epäilen, että tämä tausta on osasyy sille, miksi molemmat neanderthal-perimäiset ryhmät suhtautuvat hieman etääntyvästi puhtaiden afrikkalaisten linjojen edustajiin. En usko itse kulttuurisiin selityksiin asian suhteen. Ne ovat poliittisesti liian korrekteja. Nähdäkseni kyse on vaistotasolla tapahtuvasta erilaisuuden tunnistamisesta.

Kuten olen aiemmin sanonut, suomalaiset ovat kiistatta alkuperäiskansa, jonka perimä poikkeaa kaikista muista kansoista, niin eurooppalaisista, venäläisistä kuin saamelaisistakin. Meidän perimämme on myös kiistatta olennaisesti jääkautista perintöä.
Toisin kuin väitetään, suomalaiset eivät silti ole sisäsiittoisia, vaan asia on päinvastoin. Suomalaisten heimojen perimät poikkeavat toisistaan enemmän kuin useiden eurooppalaisten kansojen. Siinä missä neanderthal-perimäiset kansat omaavat joitain tyypillisiä sairauksia, neanderthal-perimä myös suojaa erinäisiltä sairauksilta.
Samoin on suomensukuisen perimän kanssa. Meillä on joitain perinnöllisiä sairauksia, joita muilla ei juuri ole, mutta muilla on monia perinnöllisiä sairauksia, joista me emme kärsi. Lisäksi nämä ongelmat painavat raskaimmin koillisen Suomen alueelle eristyneitä heimoja.

Kaikki tämä on totta - ja totuus - joka ei ole poliittisesti korrekti. On erittäin vaikea perustella massivisen maahanmuuton oikeutusta Suomeen, jota asuttaa harvinainen alkuperäiskansa - ja joka on asuttanut sitä jääkaudesta asti.
Suomensukuiset ovat metsästäneet, kalastaneet ja sittemin kyntäneet Suomenmaata. Muita täällä ei ole ollut. Maa on täysin kiistatta meidän. Me aloitimme tämän maan ja me olemme sen jälkeen aina olleet täällä, ellei haluta muistella asioita jääkauden takaa, jolloin täällä on ollut joitakin ihmisolentoja - muistaakseni noin 100 000 vuotta sitten.
Maa oli kuitenkin tyhjä, kun me saavuimme tänne. Suomalaisten oikeus Suomeen on raskaammin perusteltu, kuin ehkä minkään muun maailman kansan oikeus sen asuttamaan alueeseen. Eikä meillä ole tarvetta perimän rikastamiseen.

Kommentti lähteistä: osa lähteistä viittaa tähän blogiin, mutta seuraa linkkiä ja löydät tieteelliset lähteet kunkin artikkelin lopusta. En lähde kopioimaan kaikkea tähän.

Välittömät lähteet:Perusteluosaa ja muita huomioita:
Tämä kuva osoittaa N-linjojen levinneisyyttä:
Haplogrupo_N_%28ADN-Y%29a.jpg
Kuten huomaat, perimä on keskeisesti pohjoinen. N-linjojen esiintyminen on Wikipedian mukaan seuraava:

 
Highest frequencies Yakuts 75%, Nenets 75%, Finns 60%, Baltic States 45% (McDonald 2005), Saami 40%, East Prussian Germans 28%,

Toisin sanoen, tästä näemme sekä suomalaisten osuuden (n. 60%) ja saamelaisten osuuden (n. 40%). Käsittääkseni N-perimä on Venäjän pohjoisosissakin 30% luokkaa. Kysymys on siitä, että suomensukuiset kansat ovat idässä syystä tai toisesta sulautuneet muihin kansoihin paljon voimakkaammin kuin Suomessa.
Jakutsit ja Nenetsit ovat voimakkaimpia N-perimän kantajia. Näiden pienien kansojen asuinalueet näet näistä kartoista:
Yamalo-Nenets_in_Russia.svg.jpg450px-Sakha_in_Russia.svg.jpg

Tämä on linjassa suomalaisen N-linjan tulosuunnan ja alueen näkökulmasta, joka siis erkani muista N-linjoista noin 12 000 vuotta sitten. Jakutsit, joita on puolisen miljoonaa ovat alemman kartan alueen asukkeja ja nenetsit, joita on vain 45 000 ovat ylemmän kartan alueen asukkeja.
Alla kuvat näistä kansoista, joiden aasialaiset piirteet ovat aika havaittavia. Ensimmäisessä kuvassa jakutsi ja toisessa nenetsi:

Yakut_Sakha_hunter.jpg
Ru200008050079.jpg

Mitä sitten tulee I1-linjoihin, seuraavat kaksi kuvaa kuvaavat hyvin mistä on kyse:
Haplogroup_I_%28Y-DNA%29a.jpgiceage.jpg
Kuten näemme alammasta kuvasta, Baski-refugia on vasemmalla ja sieltä saapui saamelaisten Eurooppalainen kanta. Eteläisemmän Suomen perimä on kotoisin maata pitkin tulleiden Ukrainan refugiasta tulleiden perimästä.
Kuva kertoo ajoituksen, 13 000 vuotta sitten. Ylempi kuva taas kuvaa I1-linjojen ilmenemistä nykyään. Nähdään heti, että kuvassa näkyy Ukrainan refugian alue ja toisaalta Fennoskandian alue perimän pääasiallisina alueina.
Huomautan kuitenkin, että suomalainen I1-linja on eriytynyt Skandinaavisista linjoista. Se löytyy lähteiden takaa yltä, mutta näin on. Suomalainen linja on vanha ja myös omalla tavallaan uniikki.

Sitten se, mitä sanoin yllä Neanderthal-perimästä löytyy lähteiden takaa, mutta katsotaan kuitenkin tätä kuvaa:
nean2.jpg
Kuten havaitsemme, neanderthal-perimää ei ilmene Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa oikeastaan ollenkaan. Onkin kohtalon ironiaa, että tämä alue tulee sikiämään vuosisadan loppuun mennessä 4 miljardia ihmistä lisää.
Toisaalta me nämme, että neanderthal-perimää on runsaasti Euroopassa ja jonkin verran myös Aasiassa. Kuten sanoin artikkelissa, epäilen tähän liittyvän jonkinlaista vaistotasoista reagointia ihmisten kesken. Erityisen huomattavaa on kuitenkin, että neanderthal-perimä on vahvinta Euroopassa.
Nimittäin juuri Euroopassa Neanderthalin ihminen eli Homo Sapiens-lajin kanssa rinnakkain 35 000 vuotta. Ja juuri Euroopassa keskeisiä osia neanderthal-perimää siirtyi väestöön ja nimenomaan niin, että vaikka jokaisessa meissä on vain 1-4% neanderthal-perimää, se perimä vaikuttaa kaikkein voimakkaimmin nimenomaan ihon ja siksi myös silmien värin perimään.
Tämä on luontevaa siksi, että tämä perimä valikoituu ankarissa oloissa, joissa tiivimpi iho on tarpeen. Neanderthal-iho nimittäin on tiiviimpi kuin pelkän Homo Sapiens-perimän iho. Se on myös eri värinen ja mahdollistaa paremman D-vitamiinin saamisen heikoissa valaistusolosuhteissa.
Neanderthal-perimä vaikuttaa myös muihin asioihin, mutten jaksa tässä blogissa purkaa asiaa enempää. Aloita vaikka näistä:
Eräs ylläkäsiteltyjen asioiden osalta kiinnostava on vastustuskyky Eurooppalaisia patogeenejä vastaan HLA-reseptorin kautta, muutakin hauskaa toki löytyy, kuten se, että itseäni vaivaava vaikea nikotiiniriippuvuus on mahdollisesti neanderthal-perimän seurausta.
Alla vielä kuitenkin ensin kuva Neanderthalin ihmisen levinnäisyysalueesta ja lopulta kartta, joka osoittaa missä päin maailmaa siniset silmät ovat yleisiä. Se antaa omalta osaltaan vihjeitä neanderthal-perimän yleisyydestä, koska sinisilmäisyys kytkeytyy ihoperimään.
Neanderthal-Range.jpgchromo2-blue-eyes-european-distribution-
Tiede ei aina ole poliittisesti korrektia, eikä sen tehtävä ole sitä ollakaan. Asiat ovat jollakin tavalla riippumatta siitä, mitkä ovat vallitsevan ajan ennakkoluulot sen suhteen, miten niiden pitäisi olla. Valitettavasti suomalaisten perimä on tällainen poliittisesti epäkorrekti tosiasia. Olkaamme ylpeitä ainutlaatuisuudestamme, olkaamme ylpeitä muinaisuudestamme!

PS.
Suomalaiset ovat todennäköisesti Euroopan älykkäin kansa: "...allows us to estimate that Finland likely has the highest IQ of any European country, just as PISA data indicate and WAIS IV data imply"