lauantai 23. joulukuuta 2017

Carlen Manaus

On vuosi 1649 ja Kuningatar Kristiina on tänään 24-12 antanut kansalle uuden käskykirjeen, jossa palautetaan Joulurauha sille kuuluvaan asemaan. Turun Suurtorille kokoontunut väki saa vanhan raatihuoneen ovelta kuulla kunniansa vähän lipsuneista tavoista, joita nyt kuritetaan ankarin ohjein ja varoituksin ja kaksinkertaisin sakkomaksuin.


 
Nykyistä laajemmassa vuoden 1649 Turun joulurauhan julistuksessa mm. kiellettiin joulupukki, joka luettiin sarvipäisten olioitten joukkoon.


Tänään 24-12 tunnelmoimme tuon samaisen Turun historiallisesti pitkän perinteen omaavan  Joulurauhan julistuksen ja myös Carlen Manauksen merkeissä.

Joulurauha on vanhaan pohjoismaiseen lainsäädäntöön kuulunut määräys 20 päivää kestäneestä ajanjaksosta joulun aikana. Keskiajalla Ruotsin valtakunnassa joulurauha oli kuninkaanrauha, jonka kautta hallitsija käytti tuomiovaltaansa sukuyhteisöjen yli. Muita vastaavia lakeja olivat esimerkiksi käräjärauha ja naisrauha.


Tuo vanhin Suomessa säilynyt keskiaikainen asiakirja, Kuningas Birgerin 1-10 1316 päivätty suojelukirje "Karjalan naisrauha" osoitti, että kuninkaan valta kyllä ulottuu jokaiseen valtakunnan kolkkaan. Kirje oli vuosi sitten näytteillä myös Turun kirjamessuilla.


 


Joulurauhan aikana tehdyistä rikkomuksista annetut rangaistukset olivat ankarampia kuin muulloin.

Joulurauhaa tarvittiin, koska juhlapyhien tuoma vapaa-aika saattoi tuottaa levottomuuksia. Kristillisissä maissa sodankäynti on usein haluttu keskeyttää jouluaattona.. Monissa kaupungeissa tuli tavaksi, että joku kaupungin virkamies julistaa jouluaattona julkisesti joulurauhan.Nykyisen Turun joulurauhan tekstin pohjalta on tunnistettavissa Kuningatar Kristiinan ajan käskykirjeen sanamuotoja vuodelta 1649, mutta perinne sinänsä ulottuu aina 1300-luvulle saakka. 
 16-vuotias Kristiina kuningattarena.Historian lehdille on tallentunut myös mm. Kaarle-herttuan ajan joulurauhanjulistuksen tulkintaa 1600-luvun alun Turusta.


Kuningas Kustaa Vaasa opetti pojilleen myös suomen kieltä ja Kaarle-herttua (kuninkaana Kaarle IX 1604-1611) antoi sen myös näkyä mm. joulurauhan julistuksessa Turussa:Hänen Cuningalisen Maijestetins, Sen Suriwaldian ja corckiast syndynen förstin ia herran, Carlen, Ruotzin waldacunnan ia caickein meiden armolisen herran ja Cuningan puolest culutetan tässä itze cullengin sekä omaisille että oudoille, ylimäisille että alimaisille, Rickahille että köyhille yxi iloinen Joulu ia Joulun rauha;


Sentähden andawat Borgmestari ia Radi tässä Caupungisa hänen Cuningalisen Maijestetins puolest angarasti manata, että idzecukin wiriästi käywät kirckon culeman Jumalan pyhä Sana, iosa meilen edespannan se hyödytyss ia autuuss, cuin meile ombi meidän lunastaian herran Iesuxen Christuxen iloisesta syndymästä.


Mukana manauksessa
Turussa 24-12 2017
Simo Tuomola

Ei kommentteja: