tiistai 30. syyskuuta 2008

Turku-teesit, osa II

Turun kaupungilla oli palkalistoillaan henkilöstöä vuoden 2007 lopulla 13715 henkeä, eli 357 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa (29%) heistä oli sosiaalilautakunnan alaisissa työsuhteissa, kakkosena tuli terveyslautakunta (19%) ja kolmantena opetuslautakunta (15%).

Kaupungin työntekijöiden ikärakenteen johdosta melkoinen määrä työntekijöistä on lähivuosina jäämässä eläkkeelle ja kun yhä pienemmällä väellä pitäisi sitten tuottaa vähintään samat palvelut kuin nykyisinkin, syntyy väkisinkin varsin haasteellinen tilanne jo työväen jaksamisenkin kannalta.

Kun työn motivaation taso nousee avainasemaan, pitäisi asialle ihan oikeasti tehdä pikaisesti jotakin. Kentän kuulemisessa ja kuullun ymmärtämisessä on parantamisen varaa, jotta kuntalaisille tarjottavien palveluiden tasoa voitaisiin korottaa. Ehdotankin aivan uudentyyppisen ideamyllyn aikaansaamista.

Varattaisiin tarkoitukseen jokin kohtuullinen määräraha, vaikkapa 100 000 - 200 000 euroa. Kukin hallintokunta, työpaikka tai yksittäinen työntekijä ideoisi oman työnsä kannalta, mitä hän tekisi esim. 10 000 euron lisäpanoksella oman reviirinsä työolojen kohentamiseksi. Jokaisen sektorin ehdotuksista arvottaisiin sitten ne, jotka myös toteutettaisiin.

Näin kentältä saataisiin kerättyä arvokasta tietoa korjattavista asioista ja samalla työmotivaatio varmasti paranisi entisestään työntekijöiden sitoutumisen kautta.
Kuntalaisille olisi toiminnasta myös suoraa hyötyä palvelujen tason kohoamisena. Toiminta hyödyntäisi kaikkia osapuolia varsin vähäisellä panostuksella.

Turussa 01-10-08
Simo88 Tuomola


Ei kommentteja: